OyOy_Logo CCY kotisivut


Päävalikko:


Etusivulle

Palvelut

Ajankohtaista
Osaamisydin Oy:n palveluja
 •  asiakasyrityksen tilanneanalyysi (jonka avulla selvitetään tarve/mahdollisuus kehitysprojektin käynnistämiseksi)
 • uusien teknologioiden mahdollisuudet (esitys asiakkaan avainhenkilöille)
 •  koulutus (prosessit, mahdollisuudet, vaihtoehdot)
 • projektinhallinta (kehitysprojektit)
 • osaajien välitys
 • viestintä (web porttaali/sosiaalinen media, Valokynä)
KaavioKuva

Aikataulu

Hyvä tietojen hallinta johtaa työnteon 
nopeutumiseen monella taholla.

Asiakashyödyt

 • asiakkaan työntekijöiden osaaminen kasvaa
 • kehitysprojektien aloittaminen on helpompaa
 • kehitysprojektin läpivienti tehostuu
 • tuotesuunnittelu nopeutuu, kun toimintatavat ovat selkeitä
 • tuotteiden valmistus tapahtuu laadukkaampien suunnitelmien pohjalta
 • valmistus nopeutuu, koska tuotesuunnittelussa on ollut aikaa myös valmistuksen suunnitteluun
 • valmistuksessa läpimenoaika lyhenee, koska jokainen työvaihe lisää jalostusarvoa ja turhat työvaiheet voidaan eliminoida.